تبلیغات


آیت الله مجتهدی تهرانی ره:


من علمای بسیاری را درک کردم
از امام خمینی گرفته تا آیت الله بروجردی و آیت الله شاه آبادی

و آیت الله حایری و..

 و اگر بخواهم در یک کلام نصیحت تمام بزرگان را بگویم می گویم :

اگر دنیا و آخرت می خواهید
اگر رزق و روزی می خواهید
و در یک کلام اگر همه چیز می خواهید
  نماز اول وقت بخوانید .
منبع این نوشته : منبع